Akreditované semináře ke slovnímu a formativnímu hodnocení


Zajímá vás, jak žáky hodnotit slovně, a to nejen sumativně na konci určitého časového úseku? Pracovali byste rádi se slovní zpětnou vazbou průběžně, aby žákům pomáhala při dalším učení a s vaší pomocí se posouval každý dle svých maximálních možností?

Přijďte na náš seminář, jehož náplň je:

  • Cíle a hodnocení žáků v praxi účastníků
  • Klasifikace a slovní hodnocení
  • Identifikace formativních prvků hodnocení
  • Formativní přístup k učení v kontextu současné školy
  • Představení jednotlivých strategií formativního hodnocení a jejich technikami
  • Seznámení s konceptem map učebního pokroku pro vybrané vzdělávací oblasti
  • Využití map učebního pokroku pro poskytování průběžné zpětné vazby a sledování individuálního pokroku
  • Závěrečné zhodnocení semináře, zpětná vazba, sdílení dobré praxe ze škol

Seminářem vás provede Jindra Plamitzerová

Své zkušenosti Jindra získala jako dlouholetá učitelka základní a střední školy a rovněž jako garantka a metodička map učebního pokroku pro český jazyk a čtenářskou gramotnost. Společně zažijete prakticky zaměřený seminář, jehož těžiště spočívá v reflexi osobních zkušeností účastníků s hodnocením žáků a s jejich prací se vzdělávacími cíli.

Máte na Jindru dotazy? Přivítali byste seminář šitý na míru vaší škole? Napište na jplamitzerova@scio.cz. Rádi přizpůsobíme obsah semináře vašim potřebám.

pro sborovny / pro učitele ZŠ a SŠ

Začínáme s formativním hodnocením I, termín dle domluvy

Seminář pro sborovny škol, které chtějí začít formativně hodnotit. Účastníci budou pracovat s využitím metod aktivního učení, vyzkouší si práci v roli žáků a reflektovat ji budou následně v roli pedagogů. Jako praktický nástroj budou účastníkům představeny mapy učebního pokroku pro vybrané vzdělávací oblasti a na ně navázaná zpětná vazba dle formulovaných kritérií. V práci se zpětnou vazbou se účastníci zaměří jak na vlastní zpětnou vazbu učitelem, tak na vrstevnické hodnocení a sebehodnocení žáků.

od 1 490 Kč/účastník
pro sborovny / pro učitele ZŠ a SŠ

Začínáme s formativním hodnocením II, termín dle domluvy

Seminář navazuje na úvodní Modul I a učitelé prakticky vyzkouší techniky jednotlivých strategií a projdou si všemi fázemi hodnocení. Při práci s mapami učebního pokroku se zaměří na práci s hodnoticími kritérii a dále na tvorbu vlastních kritérií či sestavení vlastní mapy učebního pokroku. Prostor bude věnován konceptu autonomního hodnocení žáků a vrstevnického hodnocení.


od 1 490 Kč/účastník