Čeká vás slovní hodnocení žáků, ale nevíte, jak začít?
Nebo už slovně hodnotíte, ale uvítáte pomoc s formulacemi?

Ve spolupráci se skvělými učiteli a s odborníky z praxe jsme pro vás připravili aplikaci, která vás slovním hodnocením provede rychle a efektivně, a zároveň vám umožní zohlednit individualitu žáka.

4 předměty | 9 ročníků | 17 témat | desítky kritérií pro hodnocení | 3 úrovně zvládnutí | až 750 připravených hodnocení v rámci předmětu

Naše aplikace vám pomůže:

  • ušetřit čas,
  • vytvořit slovní hodnocení pro žáky všech ročníků základní školy a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií,
  • sestavit hodnocení pomocí předdefinovaných formulací (kritérií) v matematice, češtině, angličtině a dalších cizích jazycích,
  • přidat pomocí editoru další předměty nebo upravit připravené hodnotící texty,
  • individualizovat hodnocení pro každého žáka podle jeho konkrétních studijních výsledků,
  • zařadit do hodnocení klíčové kompetence,
  • s tvorbou vlastních formulací v podobě našeptávače aktivních sloves, vyjádření četnosti a míry.

 

Obsah aplikace vychází z Map učebního pokroku, které se na mnoha školách osvědčily jako funkční základ slovního (kriteriálního) hodnocení. Veškerý jejich obsah jsme podrobili revizi a vytvořili aplikaci, která vám s nimi umožní jednoduše pracovat. A první ohlasy z řad těch, kteří nám ji pomohli otestovat, nám dělají opravdu radost :)

„Napsat dobré slovní hodnocení pro mě vždy bylo časově náročné. S aplikací od Scio to dokážu mnohem rychleji a s vědomím dobře odvedené práce.“

„Aplikace mi zároveň pomůže udržet jednotnou formu hodnocení pro všechny žáky.“

„Aplikace pro slovní hodnocení je z mého pohledu jednoduchá a uživatelsky příjemná a současně komplexní.“

Slovní (sumativní) hodnocení je pro nás teprve začátek. V dalších měsících aplikaci posuneme směrem k hodnocení průběžnému – formativnímu. Chceme, aby se pro vás naše aplikace stala přirozenou a neodmyslitelnou součástí hodnocení a provedla vás, žáky i jejich rodiče celým základním vzděláváním.

 

Aplikaci neustále zlepšujeme a bez vaší zpětné vazby se neobejdeme. Pokud vám v aplikaci cokoliv chybí, chtěli byste do ní něco přidat nebo se jen podělit o dobrou i špatnou zkušenost, napište nám na skoly@scio.cz. Děkujeme.