Jana

Jana Šváchová, učitelka ZŠ, 1. stupeň

Aplikace pro slovní hodnocení obsahuje všechno učivo a kompetence daného vzdělávacího období, takže je jen na mně, na učiteli, co vyberu, co konkrétně chci u žáků hodnotit.

Aplikace mi zároveň pomůže udržet jednotnou formu hodnocení pro všechny žáky. Vygenerované formulace pak mohu ještě opravit nebo hodnocení doplnit, s čímž mi pomůže i škála aktivních sloves, která jsou pro slovní hodnocení nezbytná.

Oceňuji, že mi aplikace usnadní a zkrátí práci při slovním hodnocení, a přitom ho mohu vytvořit poctivě.

Klára

Klára Vakočová, učitelka ZŠ, 1. stupeň

Napsat dobré slovní hodnocení pro mě vždy bylo časově náročné. S aplikací od Scio to dokážu mnohem rychleji a se svědomím dobře odvedené práce. Díky jasně definovaným kritériím pro hodnocení i popsaným tématům učiva se nebojím, že bych na nějakou část zpětné vazby pro žáka zapomněla. Tam, kde je to zapotřebí, bez problémů připojím vlastní komentář a upravím tak, aby bylo hodnocení individuální.

Iveta

Iveta Vostrá, učitelka ZŠ, 2. stupeň

Pro mě je tato aplikace velkým pomocníkem při tvoření slovního hodnocení, kterému dávám přednost před běžnou klasifikací, obzvlášť nyní v distanční výuce. Je objektivnější, spravedlivější, zajišťuje žákovi i jeho rodičům mnohem větší informovanost a mně jako učiteli hlubší poznání žáka.

Aplikace pro slovní hodnocení je z mého pohledu jednoduchá a uživatelsky příjemná a současně komplexní. Nezaměřuje se pouze na výkon žáka, ale hodnotí jeho schopnosti, dovednosti, přístup k učení apod. Zaměřuje se na popis konkrétních výstupů, kterých žák již dosáhl, a ukazuje mu, v čem se na své cestě k cíli posunul.