FAQ

 • Musím založit třídu?

  Nemusíte. Aplikace zatím neobsahuje administraci tříd a žáků a ani není propojena v rácmi školního přístupu. Třída nyní pouze zadáte o vyváření hodncoení žáka, abyste se mohli v seznamu vašich hodnocení  snadno orientovat. V příští verzi aplikace už můžete s administrací tříd a žáků a s jejich propojením v rámci školy počítat.

 • Kolik žáků mohu hodnotit?

  Počet hodnocených žáků si určujete vy. Aplikace vás v tomto směru nijak neomezuje. Pouze doporučujeme pro jednoduchou orientaci ve vytvořených hodnoceních si vhodně hodnocení pojmenovat a také udržovat si systém v pojmenování tříd.

 • Co když mi nevyhovuje pořadí formulací v hodnocení?

  Pořadí jednotlivých formulací si můžete libovolně měnit, tak aby vám vhodně navazovala. Pořadí změníte v hodnocení žáka přetažením kritéria/kritérií s pomocí myši.

 • Jak fungují kritéria hodnocení a jak je vybírat?

  Kritéria vycházejí z map učebního pokroku pro uvedené předměty. Vyhledat rychle a snadno vhodná kritéria podle vašeho záměru pomáhá jejích třídění dle jednotlivých témat a dovedností v rámci konkrétního předmětu. Případně je můžete vyhledat i podle klíčových slov, všechna kritéria se vám podle vašeho zadání nabídnou a můžete je do hodnocení zařadit..

 • Co když mezi všemi kritérii nenajdu, co potřebuji?

  V takovém případě si můžete vytvořit vlastní text (formulaci, hodnocení) a využít přitom i dostupnou slovní nápovědu (aktivní slovesa, slova s frekvencí a četností). Použijte tlačítko Vlastní text s pomocnými slovy a napište, co potřebujete. Vaše formulace se vám zobrazí i při hodnocení dalšího žáka třídy.

 • Mohu vytvořit v aplikaci celé hodnocení včetně závěru a úvodu?

  Můžete opět využít tvorbu vlastního textu. Naformulujte úvod, pomocí myši si jej přesuňte před hodnocení a použijte ho s potřebnými obměnami u celé třídy. Stejně tak můžete vložit závěr hodnocení. Je zcela na vás, zda tyto možnosti využijete.